Saugos užtikrinimo specialistų mokymo kursai (ADR)

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį), išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir išlaikęs egzaminą.

M, M1, M2, M3, M4, M5

M  – mokymo kursas visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.  Kursų kaina 195 €
M1 – mokymo kursas 1 klasės (sprogstamosios medžiagos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.  Kursų kaina 165 €
M2  – mokymo kursas 2 klasės (dujos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.   Kursų kaina 165 €
M3 – mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.  Kursų kaina 190 €
M4 – mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviosios medžiagos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.  Kursų kaina 165 €
M5 – mokymo kursas pavojingųjų krovinių, kurių numeriai 1202, 1203, 1223 , 3475 (dyzelinas, benzinas, žibalas ir etanolio mišiniai) ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 0863, vežimo saugai užtikrinti.  Kursų kaina 165 €


Pasitikrinkite savo KET žinias prieš teorinį VĮ Regitra egzaminą spresdami naujausius KET testus internetu.
Plačiau apie KET testus internetu