Pavojingų krovinių vežimo vairuotojų mokymo kursai (ADR)

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo ne jaunesnis kaip 21 metų, turintis vairuotojo pažymėjimą (bent B kategorijos), yra išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą.

A1, A2, A3, A4


A1 – Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.  Kursų kaina 115 €
A2 – Specializuotas mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti cisternomis.  Kursų kaina 55 €
A3 – Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems (sprogstamiems) kroviniams vežti.  Kursų kaina 70 €
A4 – Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiems (radioaktyviems) kroviniams vežti.  Kursų kaina 70 €


Pasitikrinkite savo KET žinias prieš teorinį VĮ Regitra egzaminą spresdami naujausius KET testus internetu.
Plačiau apie KET testus internetu