Kaip naudotis KET testų programa?

grįžti atgal

Prisijungę prie KET testų nuotolinio mokymosi programos, Jūs galite spręsti norimos kategorijos KET testus lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Išsprendus KET testą, Jūs galite peržiūrėti testo atsakymus ir pamatyti, kokie buvo teisingi atsakymai ir kokius pažymėjote Jūs.
Padarytas klaidas Jums padės išsiaiškinti programoje nurodyti Kelių eismo taisyklių punktai, priedai ir paaiškinimai.

Vairavimo teorinių žinių patikrinimo testą, priklausomai nuo siekiamos įgyti ar susigrąžinti teisės vairuoti tam tikros kategorijos motorines transporto priemones, sudaro 30 arba daugiau klausimų apimančių visus kelių eismo taisyklių skyrius, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, saugaus eismo ir transporto priemonių sandaros pagrindus.

Vairavimo teorinių žinių patikrinimo testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek teste yra klausimų.

Kiekviename testo klausime teisingi gali būti keli arba tik vienas atsakymas.

Klausimas laikomas teisingai atsakytu, kai pažymėti visi teisingi atsakymai.

Klausimas laikomas neteisingai atsakytu, kai pažymėti ne visi teisingi atsakymai ir (arba) pažymėtas bent vienas klaidingas atsakymas.

Vairavimo teorinių žinių patikrinimo testas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakoma į nemažiau kaip 80 proc. klausimų.

Taip pat Jūs galite pasitikrinti savo žinias spręsdami kontrolinius testus K1 - K6, kurie apima tam tikrus Kelių eismo taisyklių skyrius, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, saugaus eismo ir transporto priemonių sandaros pagrindus.
Kontroliniam testui, kurį sudaro 30 klausimų, spręsti skiriama 30 minučių. Testas yra laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką atsakoma teisingai į ne mažiau kaip 24 klausimus.

KET testo laikas yra skaičiuojamas tiek testo sprendimo, tiek ir testo peržiūros metu.

Norėdami padaryti pertrauką, būtinai atsijunkite nuo programos!

Kodų galiojimo laikas nuo pirmojo prisijungimo:

1 val. - 45 d.
2,5 val. -  45 d.
3 val. - 60 d.
5 val. - 90 d.
10 val. - 120 d.
20 val. - 120 d.
30 val. - 150 d.

KET testai yra nuolat atnaujinami, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus ir mokymo metodiką.


Pasitikrinkite savo KET žinias prieš teorinį VĮ Regitra egzaminą spresdami naujausius KET testus internetu.
Plačiau apie KET testus internetu